Kocaeli Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
PERSONEL BİLGİLERİ
Uzm. Psikolog Elif Karagün

Doğum Tarihi: 09-11-1968
Tel: +90 262 303 12 61
E-Posta: ekaragun@kou.edu.tr

Öğrenim Durumu
Derece Alan Üniversite/Fakülte Yıl
Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 1984-1988
Y. Lisans Halk Sağlığı İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1992-1994
Doktora Spor Psikolojisi Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (tez aşamasında) 2002-

Görevler
Unvan Alan Çalıştığı Kurum/Üniversite Yıl
Psikolog Rehberlik Birimi Yıldız Dersaneleri 1988
Psk.rehberö Kocaeli Rehberlik ve Araştırma Merkezi Milli Eğitim Müdürlüğü Kocaeli 1989-1993
Okutman Uzman psikolog Kocaeli Üniversitesi Mediko sosyal 1994-
Kurucu Müdür Çocuk Evi Kocaeli Üniversitesi Çocuk Evi 1995-1999
Okutman Spor Psikolojisi Dersi Kocaeli Üniversitesi BESYO 1997-1998
Okutman Uzman psikolog Kocaeli Üniversitesi Mediko sosyal 1994-

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
Türk Psikologlar Derneği
1998 yılından beri Türk Psikologlar Derneği Kocaeli Bölge Temsilciliği
 1.    Mesleki beceri ve Katıldığı Kurslar
  1988-1991 Grup Terapi  Süpervizyonu  Prf. Dr. Kurban Özuğurlu İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı – İstanbul.
 2. 1990- MEB Hizmet İçi Dairesinin hazırladığı ve Ankara Üniversitesi Psikolojik Hizmetler Bölüm hocaları tarafından yürütülen  “Konuşma Engellilerin Eğitimi ve Terapisi” kursu Ankara.
 3. 1990 - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı  Mezuniyet Sonrası Eğitim Seminerleri “Yaratıcılık ve Tedavi”  İstanbul.
 4. 1991- Psikodrama uygulaması workshop, I. Ulusal Psikolojik Danışma Kongresi  Ankara.
 5. 1992- Yöret Vakfı, “ Psikanaliz ve Psikanalitik Psikoterapiler” İstanbul.
 6. 1992- MEB Hizmet İçi Dairesinin hazırladığı ve İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Bölüm hocaları tarafından uygulanan “ Özgül öğrenme Güçlüğü Çeken Çocukların Eğitimi I. Kademe Kursu” –Samsun
 7. 1992 -  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü “Adolesan Ruh Sağlığı Kursu” İstanbul
 8. 1993- MEB Hizmet İçi Dairesinin hazırladığı ve İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Bölüm hocaları tarafından yürütülen  “Özgül öğrenme Güçlüğü Çeken Çocukların Eğitimi II. Kademe Kursu”  İstanbul.
 9. 1995- MEB Hizmet İçi Dairesinin hazırladığı ve İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Bölüm hocaları tarafından yürütülen “Özgül öğrenme Güçlüğü Çeken Çocukların Eğitimi III. Kademe Kursu”  İstanbul.
 10. 2002- Davranış Bilimleri Enstitüsü  EMDR I  Workshop Psikolojik Travma Toplantıları Kocaeli
 11. 2003-Türk Psikologlar Derneği “Uygulamalı Temel Hipnoz Kursu”  Ankara
 12. 2003 - Türk Psikologlar Derneği  “Stres ve stresle Baş Etme Kursu”   Ankara2003-
 13. Türk Psikologlar Derneği “MMPI (Minesota  Çok Yönlü Kişilik Envanteri)  Kursu”  Ankara.
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
 1. E. Karagün, H.Sabuncu, Duran Çakmak, H. İşsever, “Gençlerin Fobileri Üzerine BirAraştırma”,  III. Halk Sağlığı Günleri “Gençlerin Sağlık Sorunları, 5-7 Mayıs 1993 Kayseri.
 2. İ. Özden,  H.Sabuncu, H. İşsever, E. Karagün, “Fonksiyonel Olan ve Olmayan Ailelere Sahip Gençlerin Kişiler Arası İlişkilerde Gösterdikleri Davranış Biçimleri” III. Halk Sağlığı Günleri “Gençlerin Sağlık Sorunları”, 5-7 Mayıs 1993 Kayseri. 
 3. N. Eren, ,  H.Sabuncu, H. İşsever, E. Karagün, “Gençlerin Anababa Tutumlarını Algılamaları ile Benlik İmajları Arasındaki İlişkinin Araştırılması” III. Halk Sağlığı Günleri “Gençlerin Sağlık Sorunları”, 5-7 Mayıs 1993 Kayseri. 
 4. İ. Atun, H.Sabuncu, H. İşsever, E. Karagün,  Gençlerin Meslek Seçim Kriterleri, Meslek Seçerken ve Seçtikten Sonra Karşılaştığı Sorunlar, III. Halk Sağlığı Günleri “Gençlerin Sağlık Sorunları”, 5-7 Mayıs 1993 Kayseri.
 5. E.Karagün, B. Bayazıt, K. Sivrikaya Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi, Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Olimpik Eğitim ve Spor Kültürü Sempozyumu,  23-24 Mayıs 2003  Bursa. 
 6. B. Bayazıt, E. Karagün, K. Sivrikaya, Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Anksiyete  Düzeylerinin İncelenmesi, Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Olimpik Eğitim ve Spor Kültürü Sempozyumu 23-24 Mayıs 2003  Bursa.
Uluslararası   Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

B.Bayazıt, Yenigün, Ö., Bayazıt, B., Yenigün, N.,Karagün, E. “Research Of The Male Volleyball Players’ Hopelessness Levels Who Study At Universities InMarmara Region”. The 10th ICHPER•SD Europe Congress &The TSSA 8th International Sports Science Congress, Antalya. November 17–20, 2004. (Poster) 

Eğitimci Olarak Yer Aldığı Çalışmalar
1) 1992- Ya-pa Okul Öncesi Eğitimi Yaygınlaştırma Seminerinde eğitmenlik –Kocaeli.
2) 1993- Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü yayını olan “Meşale Dergisi” yayınlanmasında aktif çalışmacı ve eğitim danışmanlığı.
3)1997-Kocaeli Çocuk Evine Devam Eden Çocuklara ve Ailelerine Yönelik Çocukta Cinsel Eğitim Bilgilendirme seminerleri, Kocaeli.
4) 1999- Eğitim Gönüllüleri Vakfında Gönüllü Çalışacak Eğitimcilerin Eğitimi, İstanbul.
5) 1999- Valilik Kriz Merkezinde Çalışanlara Psikolojik Danışmanlık, Kocaeli.
6) 2002- WALD  (Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi) tarafından yürütülen Kadının Toplumsal ve Ekonomik gelişimi projesinde gönüllü danışmanlık ve eğitmenlik,  Kocaeli.
7) 2001- Kocaeli il Spor Müdürlüğü ve Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu tarafından yelken sporu antrenörlük kursunda  “İletişim ve Motivasyon“  konusunda eğitmenlik
8) 2002 – ILO ve Milli Eğitim Bakanlığı İşbirliği ile “Sokakta Çalışan Çocukların İlk Öğretime Kazandırılması ve Devamlılığın Sağlanması”  Projesinde eğitimcilere eğitmenlik, Kocaeli.
9) 2002- Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Kocaeli Bölgesinde çalışan ana okulu öğretmenlerine yönelik “Çocuk Psikolojisi- İletişim ve Eğitim Programlarının Hazırlanması ve Uygulanması” 15 günlük Haziran dönemi seminer programında eğitmenlik,  Kocaeli.
10) 2002 (Haziran )- Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Anababa Okulunda Çalışan Anne ve Çocuk   İletişimi Konusunda Eğitmenlik, Kocaeli.
11) 2003- MEB Yeni Turan Ana Okulu Eğitimcilerine “Duygusal Zeka” Konulu 2 günlük Haziran dönemi seminerde eğitmenlik,  Kocaeli.
12) 2003- MEB Yeni Turan Ana Okulu Eğitimcilerine “Sınıfta Duygusal Zeka Uygulamaları”  Konulu Eylül dönemi seminerde eğitmenlik,  Kocaeli.
13) 2005 (Mart )- Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Anababa Okulunda “Çalışan Anne ve Çocuk İletişimi”  Konusunda Eğitmenlik,  Kocaeli.

Kamu kurum, özel  kuruluş- sivil toplum eğitim, konferans, paneller
1-1990- Göker Dershanesi’nin düzenlediği  “Sınav Kaygısı ve başarı”  Panelinde konuşmacı- Kocaeli.
2- 1991 Göker Dershanesi’nin  düzenlediği  “Aile ve  Çocuk İletişimi”  Panelinde konuşmacı – Kocaeli.
3-1991-1993- MEB- bağlı  Kocaeli bölgesindeki  okullarda öğretmenlere ve velilere yönelik “Başarı, İletişim, Kaygı” konularında değişik zamanlarda  eğitim ve bilgilendirme toplantılarına katıldı.
4-1995-MEB Mimar Sinan Lisesi sınava girecek öğrencilere “Sınav Kaygısı” konferansı, Kocaeli.
5- 1997 - Seymen Kolej  Öğretmen ve velilere “Çocuk ile İletişim” konusunda iki ayrı oturumda konferans -  Kocaeli.
6-1997- MEB Karamürsel 24 Temmuz İlk  Okul velilerine “Çocuk Psikolojisi” konulu konferans, Kocaeli.
7- 2000- Kocaeli Pektim Mühendisleri Derneği  tarafından düzenlenen “Deprem Korkusu ile Baş Etme Nasıl Olmalı” konulu konferans, Kocaeli.
8- 2000- MEB Atılım Anaokulu velilerine “Çocuk Psikolojisi ve İletişim” konferansı, Kocaeli.
9- 2000- Çadırkent Yöneticilerine yönelik düzenlenen “Deprem Sonrası Travma” ile ilgili panelde konuşmacı,  Kocaeli.
10-2001- Özel Seymen Koleji Eğitimcilerine “Öğrenci ile İletişim ve Başarı Nasıl Sağlanır “ konferansında konuşmacı- Kocaeli.
11-2002-  Özel Seymen Koleji öğrencilerine “Cinsel Gelişim” hakkında her yaş grubuna ayrı bilgilendirme seminerleri –Kocaeli.
12-2002- Özel Seymen Koleji velilerine “Aileler Çocuklarını Cinsel Konularda Hangi Yaşta ve Nasıl Bilgilendirmelidir ”  konferansı - Kocaeli.
13- 2002 - Kandıra Meslek Yüksek Okul Öğrencilerine “Başarı ve Sorunlarla Başa Çıkma” konulu konferans –Kocaeli.
14-2002- Köseköy MYO’ da  Hazırlık grubu okutmanlarına “Ergenlik Dönem Özellikleri”  ile ilgili seminer- Kocaeli.
15-2002- Kocaeli Üniversitesi kayıtlarda görevli öğrenci işleri personeline “Gençlik Dönemi  Özellikleri ve İletişim” konulu konferans – Kocaeli.
16-2002- MEB 24 Kasım Anadolu Lisesi öğrencilerine “Başarı Nasıl Sağlanır” konferans- Kocaeli. 
17- 2002- Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği tarafından düzenlenen  “Çocuk ve Ergen ile iletişim” konusunda  konferans- Kocaeli.
18-2003- Kocaeli Üniversitesi Gölcük Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerine “Başarı”  konulu konferans, Kocaeli.
19-2003- MEB Mimar Sinan İlk Öğretim Okulu velilerine “Başarı ve İletişim” konferansı, Kocaeli.
20-2003 - Arslanbey Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerine “Gençlik Çağı Sorunları” konulu konferans, Kocaeli.
21- 2003- Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği’nin düzenlediği  “Sınav Kaygısı” konulu Konferans, Kocaeli.
22- 2003- Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin hazırladığı ilk öğretim öğrenci velilerine “Çocuk ile İletişim” konferansına katılım, Kocaeli.
23- 2004- Kocaeli Üniversitesi BESYO Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü 4. Sınıf öğrencilerine “Dikkat ve Algılama Sorunları ve Öğretmenin Yaklaşım Biçimleri” konulu bilgilendirme toplantısı, Kocaeli.
24- 2004- MEB 24 Kasım Anadolu Lisesi öğrenci velilerine “Ergenlik Dönem Özellikleri ve İletişim” konulu konferans, Kocaeli.
25- 2004- MEB 24 Kasım Anadolu Lisesi öğrencilerine Başarı, Sorumluluklarımız ve Ders Çalışma Nasıl Olmalı”  konularında iki ayrı zamanlı oturumlarda konferans, Kocaeli.
26-2004- Yuvacık Belediyesinin hazırladığı ve OKS sınavına girecek öğrencilere yönelik “Sınav Kaygısı ve Başarı Nasıl Sağlanır” konulu konferans, Kocaeli.
27- 2004- Seymen Kolej velilerine “Stresle Baş Etme” konulu konferans, Kocaeli.
28 -2004- Seymen Kolej öğretmenlerine “Stresle Baş Etme” konulu konferans, Kocaeli.  
29-2004-Torsab tarafından düzenlenen “Medya ve Çocuk Üzerine Etkileri”  konulu panelde konuşmacı, Kocaeli.
30-2005- MEB Namık Kemal Lisesi öğrencilerine “Gençlik Dönemi Özellikleri” konulu konferans, Kocaeli.
31- 2005- MEB Namık Kemal Lisesi öğrencilerine “Başarı”  konulu konferans,  Kocaeli.
32- 2005- Seymen Koleji eğitimcilerine “Sınıf içinde Çoklu Zeka Uygulamaları” konusunda seminer,  Kocaeli.
33- 2005- MEB 24 Kasım Anadolu Lisesi öğrencilerine “Meslek Seçimi ve Psikoloji Mesleği” tanıtım semineri,  Kocaeli.
34-2005- Çağdaş Yaşamı Destekleme derneğinin hazırladığı “Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma” konulu konferans, Kocaeli.
35 -2005- Kocaeli Üniversitesi İsmet Uzunyol Meslek Yüksek Okulu Güvenlik Bölümü öğrencilerine “Davranış Bilimleri ve İletişim”  Hereke –Kocaeli.
36-2005- Arslanbey Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine “İletişim” konulu konferans, Kocaeli.
37- 2005- Seymen Kolej öğretmenlerine “Çoklu Zeka” konulu seminer, Kocaeli

Basın/Gazete Haberleri
1) 1992- Psikoloji ile ilgili konularda  haftada bir gün köşe yazısı ,  Özgür Kocaeli Gazetesi-
2) 1996 -TRT-1 “ Sınav Kaygısı ile Baş Etme” ile ilgili olarak uzmanların yer aldığı programda  konuşmacı.  Arı Sütüdyoları – Ortaköy- İstanbul .
3) 1997- Radyo KYÖD  “Sınav kaygısı”  ile ilgili söyleşi
4) 1998- İHA Haber Ajansı tarafından yapılan ve sonra ulusal basında (Posta, Hüriyet Gazetesi ve NTV) yer verilen “Okul Öncesi Çocuklarda Cinsel Eğitim” Konulu röportaj.
5) 1998- Radyo Kartepe’de haftada bir saat çeşitli psikolojik konularda söyleşi programında uzman konuk olarak yer almıştır.
6) 2002- E. Karagün,  “Hayata Bakış, Modeller ve İntiharlar” KYÖD Kocaeli Yüksek Öğrenim Dergisi Mayıs- Kocaeli
7) 2005- “Çoklu Zeka” 4 haftalık yazı dizisi, Özgür Kocaeli Gazetesi  Eğitim Sayfası -Kocaeli
8) 2006- “Başarı Hayal Etmekle Başlar” Bizim Kocaeli Gazetesi
9) 2006- “Tatilimizi nasıl değerlendirmeli” öğrencilere yönelik köşe yazısı.  Bizim Kocaeli Gazetesi Eğitim Sayfası- Kocaeli.
10) 2007- Haftada üç gün çeşitli psikolojik konularda eğitimci ve ailelere yönelik bilgilendirici, yönlendirici köşe yazıları, Bizim Kocaeli Gazetesi Eğitim Sayfası- Kocaeli
11) Albert Ellis İnstitute Primary Tranining Course in Rational-Emotive &Cognitive-Behavioral Theory and Techniques Ocak 2008

28
04
EZOGELİN ÇORBA veya KRE.BROKOLİ ÇORBA
PİLİÇ ŞİŞ veya ET DÖNER
SEBZELİ PİRİNÇ PİLAVI
SALATA BÜFESİ AYRAN

YEMEK HİZMETLERİ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI İÇİN Tıklayınız.

SAĞLIK HİZMETLERİ ANKET SONUÇLARI İÇİN Tıklayınız.

Kardelen Sosyal Tesisleri Yemek Listesi

Yemek Büfesi
MERCİMEK ÇORBA/KRE.MISIR ÇORBA
ETLİ NOHUT
KÖRİ SOSLU PİLİÇ
PİRİNÇ PİLAVI
Salata Büfesi

MEYVE

SERVİS GÜZERGAHLARI GÜNCELLENMEKTEDİR.

ANITPARK-UMUTTEPE RİNG

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

KAPALI YÜZME HAVUZU PARA YÜKLEME GİRİŞİ Tel:303 37 40

TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU KONSERİ

SPORT EVENTS

EUAMagna ChartaBatı Karadeniz Üniversiteleri Birliği

© Kocaeli Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 12 42/ Belgegeçer: +90 (262) 303 12 43