Kocaeli Üniversitesi

Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Birimin Görevleri

KOÜ MEDİKO-SOSYAL MERKEZİ

Poliklinik hizmetleri Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesi Aile Hekimliği tarafından 09:00-16:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ayrıca psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri yaparak, öğrencilerin kişisel ve ailevi sorunlarını çözümlemeye çalışmak da görevleri arasındadır. Öğrenciler gerekli görüldüğü takdirde, ileri tetkik ve tedavileri için, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesine ya da Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesine sevk edilmektedirler.

Personelimiz,

1.)    Umuttepe Yerleşkesindeki Merkezimizde 2 Aile Hekimliği Uzmanı, 1 Diş Hekimi, 1 Uzman Psikolog, 1 Psikolog, 1 Uzman Hemşire, 1 Hemşire ve 1 Sağlık Teknikeri görev yapmaktadır.

Hereke Yerleşkesinde de Mediko-Sosyal Birimi mevcuttur. Hereke birimimizde 1 Doktor bulunmaktadır.

Mediko-Sosyal Merkezimizde poliklinik hizmetleri, 09:00-16:00 saatleri arasında verilmektedir. Öğrencilerimiz Mediko-Sosyal Merkezinde muayene 09:00-16:00 için direkt olarak kimlikleri ile başvurabilirler.

1.) AMAÇ VE HEDEFLER: Amacımız; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 46. ve 47. maddeleri, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 32. maddesi ile Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde;

*Öğrencilerimizin beden ve ruh sağlıklarını korumak,

*Hasta olanları tedavi etmek ve ettirmek,

*Üniversitemiz personeli ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler ve yasalarla belirlenmiş koşulları taşıyan öğrencilerin sağlık sorunlarının çözülmesidir,

*Sunulan sağlık hizmetlerinden, Üniversitede çalışanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri de yararlanmaktadır. Bu nedenle merkezimiz üniversitede çalışanların “Daire Hekimliği” görevini de yapmaktadır.

2.) GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı olarak,

*Üniversitemiz personeli, bakmakla yükümlü oldukları yakınları ve öğrencilerine poliklinik düzeyinde muayeneleri ile ayakta tedavilerini yapmak,

*Öğrenciler ve çalışanların diş hastalıkları ile ilgili tedavilerini yapmak birinci basamak diş tedavi hizmetlerini ücretsiz olarak vermektedir.

*Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri yaparak, öğrencilerin kişisel ve ailevi sorunlarını çözümlemeye çalışmak,

*Gerekli görüldüğü takdirde, öğrencilerin ileri tetkik ve tedavileri için, Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesine ya da Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesine sevk edilmektedirler.

3.1.)MERKEZ MEDİKO-SOSYAL (UMUTTEPE):

3.1.1. Poliklinik hizmetleri Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesi Aile Hekimliği tarafından 09:00-16:00 saatleri arasında verilmektedir.

Aile Hekimliği Polikliniği 1.  Telefon: 303 12 67

Aile Hekimliği Polikliniği 2.  Telefon: 303 12 68

 

3.1.2. Diş Polikliniği Hizmetleri:

Diş Hekimi Umurhan HOROZAL tarafından verilmektedir.

Telefon: 303 12 76

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi tarafından Mediko Sosyal Merkezimizde poliklinik hizmeti verilmeye başlanmıştır.

Diş Hekimliği Fakültemiz tarafından tüm diş branşlarından asistan diş hekimleri her gün dönüşümlü olarak hizmet vermektedir.

Telefon: 303 12 66

 

Diş Hekimliği polikliniği sekretarya hizmetlerini Şef Ensar ÇAKMAK yürütmektedir.

Telefon: 303 12 66

 

Diş Hekimlerinin Görev ve Sorumlulukları;

* Birinci basamak diş poliklinik hizmetlerini yürütmek, hasta muayene ve diş tedavi işlerini yapmak,

*Koruyucu diş hekimliğiyle ilgili çalışmalar yapmak,

*Amirlerinin vereceği mesleğiyle ilgili diğer işleri yapmak.

 

 

3.1.3. Hemşirelik Hizmetleri:

Uzman Hemşire Havva BOZDEMİER, Hemşire Tülay PELEK, Sağlık Teknikeri Seyhan KOYUNLU, Yardımcı Personel Emine UMUR

Telefon: 303 12 62,303 12 63

 

Hemşirelerin görev ve sorumlulukları:

*Hastaların tedavi öncesi karşılanması, yönlendirilmesi,

*Tedavi öncesi ve sırasında tıbbi malzemelerin hazırlanması,

*Doktor gözetiminde ve direktifiyle tedavinin uygulanmasından,

*Merkezimizdeki tıbbi sarf ve demirbaş malzemenin korunması, kullanılması, istek hazırlanmasından sorumludurlar.

*Hastanın ve diş ünitelerinin muayene için hazırlanması,

*Diş Ünitelerinin dezenfeksiyonu, kullanılacak aletlerin sterilizasyonunu yapmak,

*Diş ünitelerinin ve kullanılan el aletlerinin günlük, haftalık bakımlarını yapmak,

*Diş ve dişeti tedavisi ve cerrahi işlemler sırasında Diş hekimi yanında yer alıp tedavinin hızlı ve kaliteli biçimde yapılmasına katkıda bulunmak.

*Diş Hekimliğinde kullanılan alet malzeme ve ekipmanların sterilizasyonu, dezenfeksiyonu, sağlığa uygunluk ve temizliğinden direkt sorumlu ve yetkilidirler.

*Tedavi işlemleri sırasında ilgili yardımcı personelin hizmet sunumu hemşirenin yetki ve sorumluluğundadır.

*Amirlerinin vereceği mesleğiyle ilgili diğer işleri yapmak.

 

3.1.4. Psikolojik Hizmetler Birimi:

Psikolojik Hizmetler Birimimizde iki adet Psikologla hizmet vermeye devam edilmektedir. Uzman Psikolog Başak KICIR

Telefon: 303 12 61

Psikolog Murat ATICI

Telefon: 303 12 64

 

Psikologların görev ve sorumlulukları:

*Üniversitemiz personeli ve öğrencilerine psikolojik destek vermek, gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeleri yapmak.

*Öğrenci, personel ve personelin bakmakla yükümlü olduğu kişilere; psikolojik destek sağlamak, duygusal, sosyal ve zihinsel açıdan ortaya çıkabilecek problemlerine yönelik olarak önleyici, destekleyici ve yönlendirici çalışmalar yapmak.

*Amirlerinin vereceği mesleğiyle ilgili diğer işleri yapmak.

Başvuru ve iş akış süreci:

Randevular, birimimizden yüz yüze, telefonla ya da e-posta yolu ile alınabilmektedir. Gelen danışanla ilk görüşme ön görüşme şeklinde yapılır. Bu görüşmenin ardından yeni bir randevu verilebilir, uygun yere yönlendirilebilir ya da bilgilendirilip görüşme sonlandırılabilir. Diğer taraftan farklı birime yönlendirilen kişinin gerekli takibi yapılır. Devam eden görüşmelerde ise kaydedilen ilerlemeler değerlendirilir. Danışanla bunlar gözden geçirilir. Görüşmelerin işlevini yerine getirdiği aşamada görüşme sonlandırılır.

 

3.1.5. Engelli Öğrenciler Araştırma ve Uygulama Birimi:

Engelli Öğrenciler Araştırma ve Uygulama Biriminin hizmetleri Rektörlüğümüz tarafından oluşturulan kurul tarafından yürütülmektedir.

Engelli Öğrenciler Araştırma ve Uygulama Birimizde sekretarya hizmetleri, Memur İsmet ÜNSAL tarafından yapılmaktadır. 303 12 75

GÖREV VE SORUMLULUKLAR:

*Üniversitemiz bünyesine gelen engelli öğrencileri kayıt aşamasında tespit etmek,

*Yapılacak anketlerle, engelli öğrencilerin kendi özürlülükleri ile ilgili belirttikleri sorunları saptamak, *Üniversitemizde engelli olmanın zorluklarını ortaya koymak,

*Öğrenci anketlerinden ve birimin çalışmalarından yola çıkarak elde edilen sorunların hangilerinin çözüm aşamasında öncelikli olduğunun değerlendirmesini yapmak,

*“Öncelikli” olarak değerlendirilen sorunları çözümlemek,

*Diğer sorunlarla ilgili çözüm çalışmalarını yapmak,

3.2.) Hereke ( Ömer İsmet Uzunyol MYO.) Polikliniği: Dr. H.Bülent ÖZEL

Telefon: 511 57 74 -208

 

 

KOU. MEDİKO SOSYAL PSİKOLOJİK HİZMETLER BİRİMİ

Kocaeli Üniversitesi Psikolojik Hizmetler Birimimiz; 1994 yılında bir psikologla Anıtpark Yerleşkesinde hizmet vermeye başlamıştır. Temmuz 2007 'de Umuttepe Yerleşkesine taşınmış olup, Umuttepe Yerleşkesinde şuan itibari ile iki psikolog ile hizmet vermeye devam etmektedir.

AMACIMIZ: Öğrenci, personel ve personelin bakmakla yükümlü olduğu kişilere; psikolojik destek sağlamak, duygusal, sosyal ve zihinsel açıdan ortaya çıkabilecek problemlerine yönelik olarak önleyici, destekleyici ve yönlendirici çalışmalar yapmaktır.

İLKELERİMİZ:

-Gizlilik:

-Tüm görüşmeler gizli tutulur. Her ne sebeple olursa olsun, hiçbir kurum ve kişiye bilgi verilmez.

-Bireysel Farklılıklara Saygı:

-Başvuranın dili, dini, politik düşüncesine bakılmaksızın gerekli psikolojik destek verilir.

-Değerlilik:

-Her birey bizim için önemli ve değerlidir.

ÇALIŞMALARIMIZ

1-Bireysel Görüşmeler:

Bireysel görüşmeler için, aşağıda belirtilen telefonlardan önceden randevu alınması, başka görüşmelerle çakışmaması açısından önemlidir.

Merkezimize başvuran kişilerle yüz yüze ortalama 40 dakikalık görüşmeler yapılır.

-Görüşmelerde; iletişim, kimlik arayışı, çekingenlik ve yalnızlık sorunları, sınav kaygısı, stresle başa çıkma, başarı-başarısızlık, cinsel, çevresel ve ailevi sorunları ile baş edebilme ve problem çözme becerileri geliştirilir. Farkındalıkları arttırılmaya çalışılır.

Belirlenen sorunlarla başa çıkmada bireyi güçlü kılacak yöntem ve teknikler uygulanır.

2-Yönlendirme:

Bazen görüşme sonrası belirlenen sorunlarla baş etmede psikiyatrik veya başka uzmanların desteği gerekebilir. Bunun için uzman kişilere yönlendirilir.

3-Psikolojik Testler:

Yardım sürecinde gerektiğinde bireye çeşitli psikolojik testler uygulanır.

4-Eğitim Seminerleri:

Gerek öğrenciler, gerekse fakülte ve yüksekokul idarelerince talep edilen veya merkezimizce gerekli görülen konularda bizzat okullara gidilerek öğrenci ve personele yönelik seminerler verilir.

5-Doküman ve Broşür Hazırlamak:

Çeşitli konularda öğrencileri bilgilendirmek amacı ile zaman zaman broşürler hazırlanıp öğrencilere dağıtılır.

6-Koruyucu Çalışmalar:

-Öğrencilerde sorun oluşmadan, zorlandıkları konuları belirlemek amacıyla bazı anket ve testler uygulanır. Bu anket ve testlerin değerlendirilmesi sonrasında;

-Öğrencilere yapılması gereken bilgilendirme toplantıları, etkileşim grupları, psiko-sosyal destek, bireysel görüşmelere çağırma gibi koruyucu çalışmalar planlanır.

PSİKOLOJİK DESTEK ALMAK İÇİN NE YAPILMALI?

·Herkese belli bir zaman dilimi ayrılacağından aşağıda belirteceğimiz telefonlardan arayarak randevu alınmalıdır.

·Randevu günü; öğrenciler ve çalışanlar kurum kimlikleri yanlarına alarak gelmelidirler.

MERKEZİMİZDE GÖREV YAPAN PSİKOLOGLAR

Uzman Psikolog Başak KICIR

Telefon: 303 12 61

Psikolog Murat ATICI

Telefon: 303 12 64

 

ADRESİMİZ

Mediko Sosyal Merkezi SKS Binası

Umuttepe Yerleşkesi

 

 

 

Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Resim Ad Soyad Ünvan Görev E-Posta Tel


Recep AKBULUT


Şube Müdürü


303 12 70


Umurhan HOROZAL


Diş Hekimi


303 12 76


H. Bülent ÖZEL


Doktor


511 57 74


Başak KICIR


Uzman Psikolog
basak.kicir@kocaeli.edu.tr


303 12 61


Murat ATICI


Psikolog
murat.atici@kocaeli.edu.tr


303 12 64


Havva BOZDEMİR


Hemşire


303 12 62


Tülay PELEK


Hemşire


303 12 62


Seyhan KOYUNLU


Sağlık Teknikeri


303 12 62


Ensar ÇAKMAK


Şef


Şef


ensar_cakmak@kocaeli.edu.tr


303 12 63


İsmet ÜNSAL


Şef


303 12 75


Emine UMUR


Yardımcı Personel


303 12 63
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors