Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Birimin Görevleri

Kapalı Yüzme Havuzu ile İlgili Olarak ;


- Üniversite Personeli, Personel Yakını, Öğrencileri, Mezunlarının ve Dış kullanıcıların havuz ve tesisine üyelik sistemini organize etmek, tahsilatını yapmak ve yaptırmak
- Havuz ve Tesisinin temizliğini ve güvenliğini organize etmek
- Havuz Suyunun kimyasal ve mikrobiyolojik müdahalelerini organize etmek, takip etmek ve müdahalelerini sağlamak
- Havuz ve Tesisin işletilmesi için gerekli teknik donanımın takip edilmesini sağlamak 
- Havuzun açık olduğu günlerde ve saatlerde kısmi zamanlı Cankurtaranların programını organize etmek
- Sağlık Bakanlığının aylık denetimlerini ve raporlarını takip etmek
- Havuz ve Tesis personelinin etkin ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak
- Havuz kullanımını Spor Bilimleri Fakültesi dersleri ile Üniversite Seçmeli Yüzme dersleri Yüzme takımlarının antrenmanları için kullanılmasını sağlamak ve takip etmek
- Havuz ve Tesisinin her türlü yazışmalarını sağlamak


Lojmanlarla İlgili Olarak ;


- Lojman tahsis ve teslim işlemlerini mevzuat ve kanunlar çerçevesinde yürütmek
- Lojmanlardan ayrılmak isteyenlerin takibini sağlamak ve Kamu Konutları Geri Alma Tutanağı düzenletmek
- Lojmanı boşaltan kişinin ayrılış tarihini çalıştığı birime ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yazı ile bildirilmesini sağlamak
- Lojmanlarla ilgili kira kesintilerini takip etmek, istatistiki bilgileri her zaman hazır ve güncel olarak tutmak
- Lojman ve Misafirhane olarak ayrılan lojman dairelerini temiz ve kullanıma hazır bulundurmasını sağlamak
- Lojmanların temizlik, tamir ve bakım işlemlerini koordine etmek
- Lojmanda oturanlar arasında koordinasyonu sağlamak
- Lojmanlarla ilgili tüm yazışmaları yaptırmak ve dosyalanmasını sağlamak
- Daire Başkanlığının kendisine vereceği diğer işleri yapmak.

Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Resim Ad Soyad Ünvan Görev E-Posta Tel


Kenan ÖZÖN


Şube Müdürü


Şube Müdürü


kenan.ozon@kocaeli.edu.tr


303 37 10


Mehmet Serhad YILDIRIM


Sözleşmeli Personel


Havuz Operatörü


s.safkan@hotmail.com


303 37 31


Ceyda BAŞAR


Sözleşmeli Personel


Havuz Resepsiyon Hizmetleri


ceydabasarr@gmail.com


303 37 40


Güvenlik Personeli


Güvenlik Görevlisi


Güvenlik


--


303 37 40


Cankurtaranlar


Yarı Zamanlı Öğrenci


Cankurtaran


--


303 37 35


Osman KALENDER


Memur


Lojman Sorumlusu


osman.kalender@kocaeli.edu.tr


303 11 37
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors