Vizyon

 Bilgi üreten, bilgiyi ileten ve yayan özerk bir öğretim ve araştırma kurumu olan Kocaeli Üniversitesi, üniversite kavramını özümsemiş ve bu ilkeler doğrultusunda Sağlık, Kültür ve Spor alanında Üniversitemizin kuruluşundan beri hizmet sunan bir daire başkanlığı olarak gelecekte de yenilikçi, çağdaş, ulusal ve değerlerine bağlı uluslararası standartlar doğrultusunda çalışmalarını kendini aşarak sürdürmek ve Kocaeli Üniversiteliliği duygusunun kökleşmesine katkı sağlamaktır.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors