BESLENME HİZMETLERİ BİRİMİ

Hakkımızda

*Üniversitemiz öğrenci ve personeli için yapılan yemek ihalesi ve beslenme içerikli teknik şartnamelerini hazırlar.

*Merkez mutfakta yapılan üretimi gün içerisinde periyotlar halinde denetler ve raporlamasını yapar.

*İdare adına aylık yemek menüsü hazırlar ve Üniversitemiz web sitesinde yayınlar.

*Üniversitemize hizmet veren beslenme ile ilgili tüm işletmelerin, hijyen, fiyat ve çalışma denetimini yapar.

*Üniversitemizin diğer birimlerinden gelen ve Rektörlükçe onaylanan Beslenme içerikli etkinliklerin organizasyonunu sağlar.

*İhtiyaç sahibi öğrencilere yönelik olan Yemek bursu kontenjanlarının fakülte/ yüksekokul/ meslek yüksekokullarının öğrenci sayılarına göre dağılımını yapar.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors