Hakkımızda

Görev Yetki ve Sorumluluklarımız

Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi, 03.02.1984 tarih ve 18301 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği gereğince üniversitelerde hizmet verdiği kesimin bütünü için bir sağlık kuruluşu öğrencilerin sosyal, kültürel, sağlık ve sportif etkinlik gereksinimlerini karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama dairesidir. Öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, hasta olanlara ayaktan tedavi hizmeti sunmak, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlayarak gerek sağlık ve gerekse sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetler sunmak ve onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazandırmaktır. Daire üniversite çalışanlarına ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerine sağlık hizmeti vererek üniversite çalışanlarının “daire hekimliği” görevini de yapmaktadır.

VİZYON

Bilgi üreten, bilgiyi ileten ve yayan özerk bir öğretim ve araştırma kurumu olan Kocaeli Üniversitesi, üniversite kavramını özümsemiş ve bu ilkeler doğrultusunda Sağlık, Kültür ve Spor alanında Üniversitemizin kuruluşundan beri hizmet sunan bir daire başkanlığı olarak gelecekte de yenilikçi, çağdaş, ulusal ve değerlerine bağlı uluslararası standartlar doğrultusunda çalışmalarını kendini aşarak sürdürmek ve Kocaeli Üniversiteliliği duygusunun kökleşmesine katkı sağlamaktır.


MİSYON

Kocaeli Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı olarak üniversitemiz öğrenci, personel ve ailelerine sağlık, kültür, spor ve beslenme konularında ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetleri en iyi şekilde sunmak; öğrencilerin ve çalışanların beden ve ruh sağlığının korunmasını sağlamak, kültürel, sportif hizmetler sunarak üniversitelilik bilincinin oluşmasına katkı sağlamak üniversite ve kampus yaşamına destek vererek öğrencilerin ve personelin kurumsal bağlılığını arttırmaktır.


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors