Şemalar

İşlem Akış Şemaları

Açık İhale Usulü Satınalma Süreci

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri İşletim Süreci

Akıllı Kart Hizmetleri Süreci

Bağış veya Yardım Alma Yoluyla Taşınır Giriş

Binek Araç Kiralama Hizmetinin Kontrol Süreci

Birimler Arası Devir Alma Yoluyla Taşınır Giriş İşlemleri Süreci

Birimler Arası Taşınır Devir Çıkış İşlemleri Süreci

Diş Hekimliği Hasta Kabul ve Muayene İşlemleri

Filii Hizmet Zammı Süreci

Kantin ve Kafeteryaların Denetim Hizmetleri Süreci

Kapalı Yüzme Havuzu Hizmetleri Süreci

Kayıttan Düşme (Hurdaya Ayırma) Taşınır İşlemleri Süreci

Kısmi Zamanlı Öğrencilerin Çalıştırılması Süreci

LOJMAN YÖNETİMİ HİZMETLERİ Süreci

Mekan Tahsis İşlemleri Süreci

Öğrenci Kulübü Kurulum İşlemleri Süreci

Öğrencilerin Üniversite Dışı Etkinliklerde Görevlendirme Süreci

PERSONEL GİDERLERİ (MAAŞ) SÜRECİ

Personel Taşıma Hizmetinin Kontrol Süreci

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik İşlemleri Süreci

Satın Alınan Taşınırın Giriş İşlemleri

Satınalma - Doğrudan Temin Süreci

Sosyal Tesisler Yönetim Süreci

Taşınır Mal Sayım İşlemleri Süreci

Üniversite Dışı Düzenlenen Spor Müsabakalarına Katılım Süreci

ÜNİVERSİTE İÇİ SPOR ORGANİZASYONU Süreci

Yemek Sayıları ve Ücreti İşlemleri Süreci

Yemekhane Hizmetleri Süreci

Yemek Bursu İş Akış Şeması

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors