Şemalar

İşlem Akış Şemaları

Doğrudan Temin İşlem Akış Şeması

Havuz Resepsiyon Hizmetleri İşlem Akış Şemaları

İhale Süreci İşlem Akış Şemaları

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma İşlem Akış Şemaları

Lojman Hizmetleri Süreç Akış Şeması

Maaş İşlemleri Süreç Akış Şeması

Yolluk İşlemleri Akış Şeması

Mekan Tahsis İş Akış Şeması

Öğrenci Kulüpleri Etkinlik iş Akış Şeması

Öğrenci Kulüpleri Kulüp açma iş Akış şeması

Öğrenci Kulüpleri Kulüp kapatma iş Akış şeması

SATIN ALMA İŞLEM AKIŞ ŞEMASI(2018)

Spor Tesisleri Kiralama İş Akış Şeması

Taşınır İş akışları

TÜSF ve ÜNİLİG müsabakalarına katılım İş Akış Şeması

Üniversite İçi Organizasyon İş Akış Şeması

Yemek Bursu İş Akışı

Yemekhane İş Akışı

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors