Şemalar

İşlem Akış Şemaları

Doğrudan Temin İşlem Akış Şeması

Havuz Resepsiyon Hizmetleri İşlem Akış Şemaları

İhale Süreci İşlem Akış Şemaları

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma İşlem Akış Şemaları

Lojman Hizmetleri Süreç Akış Şeması

Maaş İşlemleri Süreç Akış Şeması

Yolluk İşlemleri Akış Şeması

Mekan Tahsis İş Akış Şeması

Öğrenci Kulüpleri Kulüp Kurulum İş Akış şeması

Kulüp Etkinlikleri İş Akış şeması

Öğrenci Kulüplerinin Denetlenmesi İş Akış şeması

Bahar Şenlikleri İş Akış şeması

SATIN ALMA İŞLEM AKIŞ ŞEMASI(2018)

Spor Tesisleri Kiralama İş Akış Şeması

Taşınır İş akışları

TÜSF ve ÜNİLİG müsabakalarına katılım İş Akış Şeması

Üniversite İçi Organizasyon İş Akış Şeması

Yemek Bursu İş Akışı

Yemekhane İş Akışı

Personel Servis Hizmeti Tedarik İşlemleri Süreci

Hasta Kabul ve Muayene İşlemleri Süreci

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri Süreci

Pansuman Enjeksiyon İşlemleri Süreci

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors