KÜLTÜR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kapalı Yüzme Havuzu ile İlgili Olarak

- Üniversite Personeli, Personel Yakını, Öğrencileri, Mezunlarının ve Dış kullanıcıların havuz ve tesisine üyelik sistemini organize etmek, tahsilatını yapmak ve yaptırmak
- Havuz ve Tesisinin temizliğini ve güvenliğini organize etmek
- Havuz Suyunun kimyasal ve mikrobiyolojik müdahalelerini organize etmek, takip etmek ve müdahalelerini sağlamak
- Havuz ve Tesisin işletilmesi için gerekli teknik donanımın takip edilmesini sağlamak
- Havuzun açık olduğu günlerde ve saatlerde kısmi zamanlı Cankurtaranların programını organize etmek
- Sağlık Bakanlığının aylık denetimlerini ve raporlarını takip etmek
- Havuz ve Tesis personelinin etkin ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak
- Havuz kullanımını Spor Bilimleri Fakültesi dersleri ile Üniversite Seçmeli Yüzme dersleri Yüzme takımlarının antrenmanları için kullanılmasını sağlamak ve takip etmek
- Havuz ve Tesisinin her türlü yazışmalarını sağlamak


Lojmanlarla İlgili Olarak

- Lojman tahsis ve teslim işlemlerini mevzuat ve kanunlar çerçevesinde yürütmek
- Lojmanlardan ayrılmak isteyenlerin takibini sağlamak ve Kamu Konutları Geri Alma Tutanağı düzenletmek
- Lojmanı boşaltan kişinin ayrılış tarihini çalıştığı birime ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yazı ile bildirilmesini sağlamak
- Lojmanlarla ilgili kira kesintilerini takip etmek, istatistiki bilgileri her zaman hazır ve güncel olarak tutmak
- Lojman ve Misafirhane olarak ayrılan lojman dairelerini temiz ve kullanıma hazır bulundurmasını sağlamak
- Lojmanların temizlik, tamir ve bakım işlemlerini koordine etmek
- Lojmanda oturanlar arasında koordinasyonu sağlamak
- Lojmanlarla ilgili tüm yazışmaları yaptırmak ve dosyalanmasını sağlamak
- Daire Başkanlığının kendisine vereceği diğer işleri yapmak.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors