KÜLTÜR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


Öğrenci Kulüpleri Yönetimi

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Öğrenci Kulüplerinin kuruluş, işleyiş ve çalışma esaslarını düzenleyen Öğrenci Kulüpleri Üst Kurulu (ÖKÜK) sekreteryası Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda öğrencilerin kampüs hayatında ve tüm Üniversite tecrübesinde büyük öneme sahip olan Öğrenci Kulüpleri etkinliklerinin koordinasyonu, etkinliklerde öğrencilerin ihtiyacı olan salon, donanım, malzeme ve maddi destek gibi imkanların sağlanması için kulüpler isteklerini Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına iletir. Başkanlığımız, Kulüplerin giderleri bütçe olanakları ölçüsünde karşılamakta veya bu ihtiyaçların karşılanması konusunda görevli olan diğer birimlerle Öğrenci Kulüpleri adına iletişime geçmektedir.


Mekan Tahsis İşlemleri

Mekan Tahsis İşlemleri, Kocaeli Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen kültür merkezleri, konferans salonları, derslik, amfi ve diğer mekanların, Akademik ve İdari Birimlere, öğrenci kulüplerine, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere kültür-sanat, bilim ve diğer faaliyetleri için kısa süreli tahsis işlemlerinde uyulacak usul ve esasları kapsamında, resmi başvuru ile tahsisi istenen mekanın uygunluğu, tahsis ücretinin belirlenmesi, gerçekleştirilecek organizasyon için Üniversitemiz Birimlerinin görevlendirilmesi ve haberdar edilmesi işleri üyesi bulunduğumuz aynı zamanda sekreterya hizmetlerini yürüttüğümüz Mekan Tahsis Kurulu tarafından yürütülmektedir.


Türk Halk Müziği Korosu

Kocaeli Üniversitesi Türk Halk Müziği Korosu, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı altında öğrencilerimizin ve personelimizin boş zamanlarını değerlendirmek, Türk Kültürünün geçmişini daha iyi tanıtabilmek amacıyla kurulmuştur. Eğitim Öğretim yılı içerisinde haftalık yapılan bağlama ve Türk Halk Müziği Korosu ders ve çalışmaları sonucunda Üniversitemize bağlı Fakültelerimizin ve Meslek Yüksekokullarımızın yılsonu etkinliklerinde ve mezuniyet gecelerinde program sunmakta, davet edilmesi durumunda başka illerdeki Üniversitelerde çeşitli konserler ve müzik dinletileri gerçekleştirmektedir.


Türk Halk Müziği ve Folklor Kursları

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde, Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin ve personellerinin boş vakitlerini değerlendirmesi amacıyla İzmit Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilen usta öğreticilerin verdiği ücretsiz Türk Halk Müziği ve Folklor Kursları verilmektedir. Açılacak kursların hangi disiplin üzerine olacağına eğitim öğretim yılı başında öğrencilerin ve personellerin talepleri değerlendirilerek karar verilmektedir.


Yılsonu Şenlikleri

Üniversitemiz öğrencileri ve personellerinin Eğitim Öğretim yılı sonunu kutlamak amacıyla gerçekleştirilen Kocaeli Üniversitesi Yılsonu Şenliklerinin organizasyonu ve koordinasyonu ilgili Rekör Yardımcılığı başkanlığında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Başkanlığımız bu süreçte, etkinlik boyunca gerçekleşecek konserler, kültürel ve sportif etkinliklerin belirlenmesi konusunda Üniversitemiz öğrenci kulüplerinin ve personellerinin görüşleri alınarak programı hazırlamak, etkinlik boyunca oluşabilecek riskleri analiz ederek bunların yaşanmaması adına önlemler almak, etkinlik boyunca ilgili tüm birimler arası koordinasyonu sağlamak ve etkinlik sonrasında yapılacak temizlik ile Kampüsün normal yaşamına geri dönmesinin sağlanmak konusunda yükümlüdür.

Kapalı Yüzme Havuzu ile İlgili Olarak

- Üniversite Personeli, Personel Yakını, Öğrencileri, Mezunlarının ve Dış kullanıcıların havuz ve tesisine üyelik sistemini organize etmek, tahsilatını yapmak ve yaptırmak
- Havuz ve Tesisinin temizliğini ve güvenliğini organize etmek
- Havuz Suyunun kimyasal ve mikrobiyolojik müdahalelerini organize etmek, takip etmek ve müdahalelerini sağlamak
- Havuz ve Tesisin işletilmesi için gerekli teknik donanımın takip edilmesini sağlamak
- Havuzun açık olduğu günlerde ve saatlerde kısmi zamanlı Cankurtaranların programını organize etmek
- Sağlık Bakanlığının aylık denetimlerini ve raporlarını takip etmek
- Havuz ve Tesis personelinin etkin ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak
- Havuz kullanımını Spor Bilimleri Fakültesi dersleri ile Üniversite Seçmeli Yüzme dersleri Yüzme takımlarının antrenmanları için kullanılmasını sağlamak ve takip etmek
- Havuz ve Tesisinin her türlü yazışmalarını sağlamak


Lojmanlarla İlgili Olarak

- Lojman tahsis ve teslim işlemlerini mevzuat ve kanunlar çerçevesinde yürütmek
- Lojmanlardan ayrılmak isteyenlerin takibini sağlamak ve Kamu Konutları Geri Alma Tutanağı düzenletmek
- Lojmanı boşaltan kişinin ayrılış tarihini çalıştığı birime ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yazı ile bildirilmesini sağlamak
- Lojmanlarla ilgili kira kesintilerini takip etmek, istatistiki bilgileri her zaman hazır ve güncel olarak tutmak
- Lojman ve Misafirhane olarak ayrılan lojman dairelerini temiz ve kullanıma hazır bulundurmasını sağlamak
- Lojmanların temizlik, tamir ve bakım işlemlerini koordine etmek
- Lojmanda oturanlar arasında koordinasyonu sağlamak
- Lojmanlarla ilgili tüm yazışmaları yaptırmak ve dosyalanmasını sağlamak
- Daire Başkanlığının kendisine vereceği diğer işleri yapmak.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors