MAAŞ TAHAKKUK BİRİMİ

Hakkımızda

*Daire Başkanı sekreterliğini yapar.

*Daire Başkanının randevularını organize eder.

*Daire Başkanının dış ve iç telefonlarını bağlar.

*İmza için gelen dosyaların giriş ve çıkışını sağlar.

*İdari personelin, maaş, terfi, kesinti ve ödeme evraklarını hazırlar.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors