Genel Bilgiler

MALİ HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

03.02.1984 gün ve 18301 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde başkanlığımızın tüm ihtiyaçlarının Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde satın alma işlemleri ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa göre Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği normlarına uygun olarak yapılan harcamaların ödeme belgesine bağlanması ve tahakkuk işlemlerini İç Kontrol Standartları uyum eylem planına uygun olarak yürütür. Üst yönetici, yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapar.<
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors