MEDİKO SOSYAL PSİKOLOJİK HİZMETLER BİRİMİ

Hakkımızda

Kocaeli Üniversitesi Psikolojik Hizmetler Birimimiz; 1994 yılında bir psikologla Anıtpark Yerleşkesinde hizmet vermeye başlamıştır. Temmuz 2007 de Umuttepe Yerleşkesine taşınmış olup, Umuttepe Yerleşkesinde şuan itibari ile iki psikolog ile hizmet vermeye devam etmektedir.

AMAÇ VE HEDEFLER

Amacımız; Öğrenci, personel ve personelin bakmakla yükümlü olduğu kişilere; psikolojik destek sağlamak, duygusal, sosyal ve zihinsel açıdan ortaya çıkabilecek problemlerine yönelik olarak önleyici, destekleyici ve yönlendirici çalışmalar yapmaktır.

ÇALIŞMALARIMIZ

1-Bireysel Görüşmeler:
Bireysel görüşmeler için, aşağıda belirtilen telefonlardan önceden randevu alınması, başka görüşmelerle çakışmaması açısından önemlidir. Merkezimize başvuran kişilerle yüz yüze ortalama 40 dakikalık görüşmeler yapılır .Görüşmelerde; iletişim, kimlik arayışı, çekingenlik ve yalnızlık sorunları, sınav kaygısı, stresle başa çıkma, başarı-başarısızlık, cinsel, çevresel ve ailevi sorunları ile baş edebilme ve problem çözme becerileri geliştirilir. Farkındalıkları arttırılmaya çalışılır. Belirlenen sorunlarla başa çıkmada bireyi güçlü kılacak yöntem ve teknikler uygulanır.
2-Yönlendirme:
Bazen görüşme sonrası belirlenen sorunlarla baş etmede psikiyatrik veya başka uzmanların desteği gerekebilir. Bunun için uzman kişilere yönlendirilir.
3-Psikolojik Testler:
Yardım sürecinde gerektiğinde bireye çeşitli psikolojik testler uygulanır.
4-Eğitim Seminerleri
Gerek öğrenciler, gerekse fakülte ve yüksekokul idarelerince talep edilen veya merkezimizce gerekli görülen konularda bizzat okullara gidilerek öğrenci ve personele yönelik seminerler verilir
5-Doküman ve Broşür Hazırlamak
Çeşitli konularda öğrencileri bilgilendirmek amacı ile zaman zaman broşürler hazırlanıp öğrencilere dağıtılır
6-Koruyucu Çalışmalar
-Öğrencilerde sorun oluşmadan, zorlandıkları konuları belirlemek amacıyla bazı anket ve testler uygulanır. Bu anket ve testlerin değerlendirilmesi sonrasında;
-Öğrencilere yapılması gereken bilgilendirme toplantıları, etkileşim grupları, psiko-sosyal destek, bireysel görüşmelere çağırma gibi koruyucu çalışmalar planlanır.

İLKELERİMİZ

Gizlilik: Tüm görüşmeler gizli tutulur. Her ne sebeple olursa olsun, hiçbir kurum ve kişiye bilgi verilmez. Bireysel Farklılıklara Saygı
-Başvuranın dili, dini, politik düşüncesine bakılmaksızın gerekli psikolojik destek verilir
-Değerlilik:
-Her birey bizim için önemli ve değerlidir.

PSİKOLOJİK DESTEK ALMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Herkese belli bir zaman dilimi ayrılacağından aşağıda belirteceğimiz telefonlardan arayarak randevu alınmalıdır. Randevu günü; öğrenciler ve çalışanlar kurum kimlikleri yanlarına alarak gelmelidirler. Merkezimizde görev yapan psikologlar

Uzman Psikolog Başak KICIR
Telefon: 303 12 61

Psikolog Murat ATICI
Telefon: 303 12 64

ADRESİMİZ
Mediko Sosyal Merkezi SKS Binası Umuttepe Yerleşkesi

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors