MERKEZ MEDİKO-SOSYAL (UMUTTEPE)

Poliklinik hizmetleri: Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesi Aile Hekimliği tarafından 09:00-16:00 saatleri arasında verilmektedir.

Aile Hekimliği Polikliniği 1
Telefon: 303 12 67
Aile Hekimliği Polikliniği 2
Telefon: 303 12 68

Diş Polikliniği Hizmetleri: Diş Hekimi Umurhan HOROZAL tarafından verilmektedir.
Telefon: 303 12 76
Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi tarafından Mediko Sosyal Merkezimizde poliklinik hizmeti verilmeye başlanmıştır.
Diş Hekimliği Fakültemiz tarafından tüm diş branşlarından asistan diş hekimleri her gün dönüşümlü olarak hizmet vermektedir.
Telefon: 303 12 66
Diş Hekimliği polikliniği sekretarya hizmetlerini Şef Ensar ÇAKMAK yürütmektedir.
Telefon: 303 12 66
Diş Hekimlerinin Görev ve Sorumlulukları;
* Birinci basamak diş poliklinik hizmetlerini yürütmek, hasta muayene ve diş tedavi işlerini yapmak,
*Koruyucu diş hekimliğiyle ilgili çalışmalar yapmak,
*Amirlerinin vereceği mesleğiyle ilgili diğer işleri yapmak.

Hemşirelik Hizmetleri: Uzman Hemşire Havva BOZDEMİER, Hemşire Tülay PELEK, Sağlık Teknikeri Seyhan KOYUNLU, Yardımcı Personel Emine UMUR Telefon: 303 12 62,303 12 63 Hemşirelerin görev ve sorumlulukları:
*Hastaların tedavi öncesi karşılanması, yönlendirilmesi,
*Tedavi öncesi ve sırasında tıbbi malzemelerin hazırlanması,
*Doktor gözetiminde ve direktifiyle tedavinin uygulanmasından,
*Merkezimizdeki tıbbi sarf ve demirbaş malzemenin korunması, kullanılması, istek hazırlanmasından sorumludurlar.
*Hastanın ve diş ünitelerinin muayene için hazırlanması,
*Diş Ünitelerinin dezenfeksiyonu, kullanılacak aletlerin sterilizasyonunu yapmak,
*Diş ünitelerinin ve kullanılan el aletlerinin günlük, haftalık bakımlarını yapmak,
*Diş ve dişeti tedavisi ve cerrahi işlemler sırasında Diş hekimi yanında yer alıp tedavinin hızlı ve kaliteli biçimde yapılmasına katkıda bulunmak.
*Diş Hekimliğinde kullanılan alet malzeme ve ekipmanların sterilizasyonu, dezenfeksiyonu, sağlığa uygunluk ve temizliğinden direkt sorumlu ve yetkilidirler.
*Tedavi işlemleri sırasında ilgili yardımcı personelin hizmet sunumu hemşirenin yetki ve sorumluluğundadır.
*Amirlerinin vereceği mesleğiyle ilgili diğer işleri yapmak.

Psikolojik Hizmetler Birimi: Psikolojik Hizmetler Birimimizde iki adet Psikologla hizmet vermeye devam edilmektedir.
Uzman Psikolog Başak KICIR
Telefon: 303 12 61
Psikolog Murat ATICI
Telefon: 303 12 64
Psikologların görev ve sorumlulukları:
*Üniversitemiz personeli ve öğrencilerine psikolojik destek vermek, gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeleri yapmak.
*Öğrenci, personel ve personelin bakmakla yükümlü olduğu kişilere; psikolojik destek sağlamak, duygusal, sosyal ve zihinsel açıdan ortaya çıkabilecek problemlerine yönelik olarak önleyici, destekleyici ve yönlendirici çalışmalar yapmak.
*Amirlerinin vereceği mesleğiyle ilgili diğer işleri yapmak. Başvuru ve iş akış süreci: Randevular, birimimizden yüz yüze, telefonla ya da e-posta yolu ile alınabilmektedir. Gelen danışanla ilk görüşme ön görüşme şeklinde yapılır. Bu görüşmenin ardından yeni bir randevu verilebilir, uygun yere yönlendirilebilir ya da bilgilendirilip görüşme sonlandırılabilir. Diğer taraftan farklı birime yönlendirilen kişinin gerekli takibi yapılır. Devam eden görüşmelerde ise kaydedilen ilerlemeler değerlendirilir. Danışanla bunlar gözden geçirilir. Görüşmelerin işlevini yerine getirdiği aşamada görüşme sonlandırılır.

Öğrenciler Araştırma ve Uygulama Birimi: Engelli Öğrenciler Araştırma ve Uygulama Biriminin hizmetleri Rektörlüğümüz tarafından oluşturulan kurul tarafından yürütülmektedir. Engelli Öğrenciler Araştırma ve Uygulama Birimizde sekretarya hizmetleri, Memur İsmet ÜNSAL tarafından yapılmaktadır. Tel 303 12 75 GÖREV VE SORUMLULUKLAR:
*Üniversitemiz bünyesine gelen engelli öğrencileri kayıt aşamasında tespit etmek,
*Yapılacak anketlerle, engelli öğrencilerin kendi özürlülükleri ile ilgili belirttikleri sorunları saptamak, *Üniversitemizde engelli olmanın zorluklarını ortaya koymak,
*Öğrenci anketlerinden ve birimin çalışmalarından yola çıkarak elde edilen sorunların hangilerinin çözüm aşamasında öncelikli olduğunun değerlendirmesini yapmak,
*Öncelikli olarak değerlendirilen sorunları çözümlemek,
*Diğer sorunlarla ilgili çözüm çalışmalarını yapmak
Hereke ( Ömer İsmet Uzunyol MYO.) Polikliniği: Dr. H.Bülent ÖZEL
Telefon: 511 57 74 -208

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors