KOÜ MEDİKO-SOSYAL MERKEZİ

Hakkımızda

Poliklinik hizmetleri Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı tarafından 09:00-16:00 saatleri arasında hizmet verilmektedir. Ayrıca psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri yaparak, öğrencilerin kişisel ve ailevi sorunlarını çözümlemeye çalışmak da görevleri arasındadır. Öğrenciler gerekli görüldüğü takdirde, ileri tetkik ve tedavileri için, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesine ya da Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesine sevk edilmektedirler.

Personelimiz, Umuttepe Yerleşkesindeki Merkezimizde 2 Aile Hekimliği Uzmanı, 2 Diş Hekimi, 1 Uzman Psikolog, 1 Psikolog, 2 Hemşire görev yapmaktadır. Hereke Yerleşkesinde de Mediko-Sosyal Birimi mevcuttur. Mediko-Sosyal Merkezimizde poliklinik hizmetleri, 09:00-16:00 saatleri arasında verilmektedir. Öğrencilerimiz Mediko-Sosyal Merkezine 09:00-16:00 saatleri arasında bizzat kimlikleri ile başvurabilirler.

AMAÇ VE HEDEFLER

Amacımız; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 46. ve 47. maddeleri, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 32. maddesi ile Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde;

*Öğrencilerimizin beden ve ruh sağlıklarını korumak

*Hasta olanları tedavi etmek ve ettirmek

*Üniversitemiz personeli ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler ve yasalarla belirlenmiş koşulları taşıyan öğrencilerin sağlık sorunlarının çözümlenmesidir.

*Sunulan sağlık hizmetlerinden, Üniversitede çalışanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri de yararlanmaktadır. Bu nedenle merkezimiz üniversitede çalışanların Daire Hekimliği görevini de yapmaktadır.

GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak

*Üniversitemiz personeli, bakmakla yükümlü oldukları yakınları ve öğrencilerine poliklinik düzeyinde muayeneleri ile ayakta tedavilerini yapmak,

*Öğrenciler ve çalışanların diş hastalıkları ile ilgili tedavilerini yapmak birinci basamak diş tedavi hizmetlerini ücretsiz olarak vermektedir.

*Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri yaparak, öğrencilerin kişisel ve ailevi sorunlarını çözümlemeye çalışmak,

*Gerekli görüldüğü takdirde, öğrenciler ileri tetkik ve tedavileri için, Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesine ya da Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesine sevk edilmektedirler.