KOÜ MEDİKO-SOSYAL MERKEZİ

Hakkımızda

Üniversitemiz Anıtpark Yerleşkesinde hizmet vermekte iken ,Temmuz 2007 tarihinde Umuttepe Yerleşkesine taşınmış olan Mediko Sosyal Merkezi , kadrolu hekimlerinin emeklilik,naklen ayrılma gibi nedenlerle görevlerinden ayrılmış olmaları üzerine poliklinik hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı hekimleri tarafından, Diş polikliniği hizmetleride merkezimiz diş hekimleri tarafından verilmektedir. .Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri dahilinde de, öğrenci ve üniversite personelinin sorunlarını çözümleme konusunda destek sağlamaktadır. Söz konusu hizmetlerimiz 09:00-16:00 saatleri arasında verilmektedir.

Mediko Sosyal Merkezi'nde halen 3 Aile Hekimliği Uzmanı, 2 Diş Hekimi, 1 Uzman Psikolog, 1 Psikolog, 1 Uzman Hemşire ile 2 Hemşire görevine devam etmektedir.

AMAÇ VE HEDEFLER

Amacımız; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 46. ve 47. maddeleri, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 32. maddesi ile Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde;

*Öğrencilerimizin beden ve ruh sağlıklarını korumak

*Hasta olanları tedavi etmek ve ettirmek

*Üniversitemiz personeli ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler ve yasalarla belirlenmiş koşulları taşıyan öğrencilerin sağlık sorunlarının çözümlenmesidir.

*Sunulan sağlık hizmetlerinden, Üniversitede çalışanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri de yararlanmaktadır. Bu nedenle merkezimiz üniversitede çalışanların Daire Hekimliği görevini de yapmaktadır.

GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak

*Üniversitemiz personeli, bakmakla yükümlü oldukları yakınları ve öğrencilerine poliklinik düzeyinde muayeneleri ile ayakta tedavilerini yapmak,

*Öğrenciler ve çalışanların diş hastalıkları ile ilgili tedavilerini yapmak birinci basamak diş tedavi hizmetlerini ücretsiz olarak vermektedir.

*Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri kapsamında öğrenci ve personelin sorunlarının çözümünde destek sağlamak

*Gerekli görüldüğü takdirde, öğrenciler ileri tetkik ve tedavileri için, Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesine ya da Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesine sevk edilmektedirler.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors