Mevzuat

Mevzuat

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

2914 sayılı Yükseköğretim Personel kanunu

İkt-İşletme Yönergesi

SKS-Lojman Yönergesi

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi

Kocaeli Üniversitesi Mekan Tahsis Yönergesi hk.

Mediko-sosyal,SKS Yönetmeliği

Öğrencilerin YD_Yİ Görevlendirilmesi İle İlgili Hususlar

Spor Etkinlikleri ve Rektörlük Kupası Yönergesi

YD_Yİ Görevlendirme Formu

Öğrenci Evleri Yönergesi

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors