TAŞINIR KAYIT KONTROL ve YEMEK HESAPLARI BİRİMİ

Hakkımızda

*5018 sayılı Kanuna ilişkin taşınır mal yönetmeliğinde belirtilen esas ve usullere uygun olarak satın alınan her türlü taşınıra taşınır işlem fişi düzenleyerek giriş yapar.

*Depodaki taşınırların kullanıma hazır halde bulunması için, depo düzenini sağlar.

*Mevcut taşınırların (yangın,su baskını, rutubet, hırsızlık, haşere v.b.) karşı her türlü güvenlik önlemini alır.

*En az yılda bir kez taşınırların sayımını yaparak sistem ile depo eşitliğini kontrol eder.

*Her türlü taşınır hareketlerini Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmek üzere hazırlar.

*Akıllı kart projesi kapsamında olan yemekhanelerin gelirlerinin kontrol ve takibini yaparak Başkanlığa rapor eder.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors