ULAŞIM HİZMETLERİİ

Personel Servisi Hizmeti

*Personel servis araçları hizmetinin, yapılan ihale hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesini sağlamak.

*Bütçe rakamları ile alınacak hizmetin kalitesi dikkate alarak, personel servis hizmet şartnamesinin gözden geçirilmesi ve bir önceki yılda görülen eksiklerin giderilmesini sağlamak.

*Personelimizin nakil, ikametgâh değişikliği, kamu konutlarından yararlanma vb. nedenlerle personellerimizden gelen talepler doğrultusunda araç kapasiteleri ve güzergâhlarla ilgili yeni düzenlemelerin yapılmasını sağlamak.

*Yüklenici firmanın çalıştırmış olduğu araçların, mesai günlerinde takip edilerek ve görülen aksaklıkların mümkün olan en kısa sürede giderilmesini sağlamak.

*Personelden gelen yazılı ve sözlü taleplere en kısa sürede cevap vermek.

*Personel Servis Araçlarının giriş ve çıkış saatlerinin kontrolü yapmak.

*Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılan personel taşıma işinde yüklenici tarafından kesilen faturaya istinaden düzenlenen muayene kontrol teşkilatı raporuna göre kontrolünü yapmak ve ödeme emrine bağlamak.

*Bir sonraki Mali Yılda servis hizmetlerinde ihtiyaç duyulan bütçe rakamları çıkartmak ve Daire Başkanlığına sunmak.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors